top of page

Gudmundsen inspirasjon tilbyr inspirerende foredrag som handler om livsglede og menneskeverd i næringsliv, helseforetak, skoler og ikke minst i idrettssammenheng. Foredragene har sin basis i 24 års arbeid med Tilrettelagt fotball knyttet til Flatås Lions. Et fotballtilbud for spillere med ulike funksjonsnedsettelser. I år er det også 31 år siden Gudmundsen begynte som frivillig i Flatås IL.

 

Foredragene blir krydret med bilder og filmsnutter fra hverdagen sammen med utviklingshemmede og formidler livsglede, latter, men også en livserfaring om smerte og nederlag. Det handler om et samfunn preget av mangfold og inkludering. En fortelling om det å bli sett og verdsatt der personen er viktigere enn prestasjonen. En fortelling om utvikling, delmål og gleden av å se at man lykkes, og ikke minst handler det om et samfunn preget av respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd.

Jeg tilpasser foredragene til oppdragsgivers behov, verdier og visjoner. Dette er noen eksempler på oppdrag og tema jeg har hatt det siste halve året.

 

Næringslivet:

 • Den gode leder                                 

 • Inkluderende arbeidsliv                                 

 • Motivasjon og arbeidsmiljø

 • Teamarbeid

 • En god dag på jobb!

Helseforetak:        

 • Pasienten-sett og verdsatt                                 

 • Mennesket bak diagnosen

Skole/barnehage:  

 • Barnet-sett og verdsatt

 • Lærerprofesjonens etiske plattform

 • Relasjonsbygging                                 

 • Vennskap mot mobbing                                 

 • Om å være den 1ne

Idretten:

 • Idrettsglede

 • Idrett for alle

 • Idrett og topping

 • Trener og verdigrunnlag

bottom of page