top of page

LØVENE I RØDT

Flatås Lions består av spillere med forskjellig funksjonshemming. Fra ADHD til Downs. Tilrettelagt fotball. Ferdighetsnivået er forskjellig, men hos oss er det bare gode fotball- spillere. De med bedre ferdigheter er med å gjøre de andre gode. Miljøet er preget av trivsel og trygghet. Det skapes gjennom oppmuntring der alle får en opplevelse av å være viktig og verdifull. Her settes ingen på benken. Alle skal spille, men selvsagt ikke samtidig.

Besøk oss på vår hjemmeside eller på facebook.

  • Wix Facebook page
bottom of page